sembol
Büyüt
Sembol sanatta, özellikle resim ve heykeltraşlıkta çok kullanılır. Örneğin arslan kudretin sembolüdür. Heykeldeki küre dünyayı temsil etmekte ve heykelde imparatorluk gücünün tüm dünya üzerindeki uygulanması simgelenmektedir. 

Sembol nedir?

Bir gayeyi, bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime, bitki ve şekil. matematik ilminde bazı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyada elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması gayesiyle, kabul edilen harf topluluklarına da sembol ismi verilmektedir. Sembol, remiz, alem, misal ve timsal manasına da

gelmektedir. İnsanların duyu organları yoluyla anlamaları zor olan bazı şeyleri, hatıra getiren her türlü gözle görülen şeyler de bu manada kullanılmaktadır. Bayrağı gördüğümüz zaman vatanı, minareyi gördüğümüz zaman camiyi hatırlamamız gibisembol

İlk sembolik işaretler M.Ö. yaşamış eski Mısır ve Mezopotamyalılarda görülmektedir. Roma dünyası da sembolik işaretlere çok yer verirdi. Hatta tarihte Roma sembolleri, tartışma konusu bile olmuştur. Bazı tarihçiler, eskiden sembollerin daha çok süslemecilikte kullanıldığını belirtmişlerdir. Bugün de süslemenin ana fikri sembole dayanmaktadır.

Sembolik işaretler, bazı ilimlerde dilden daha çok kendini göstermiştir. Mesela, kimya ilminde durum böyledir. İşlemler tamamen harf semboller ile izah edilmektedir. H 2 O görüldüğünde hemen su hatırlanması gibi.

Sözlükte "sembol" ne demek?

1. Simge.

Cümle içinde kullanımı

Bayrak vatanın sembolüdür.
Baykuş ve karga uğursuzluğun, merkep bönlüğün, domuz pisliğin, kaz alıklığın, aslan cesaretin, at zeka ve adaletin, köpek sadakatin, bülbül aşkın, kelebek gençliğin işaret ve sembolü olmuştur.
- A. Haşim

Sembol kelimesinin ingilizcesi

n. symbol, sign, emblem, attribute, banner, exemplar, representation, standard, type
Köken: Fransızca

--Reklam--